Doorverwijzers

Informatie voor verwijzende instanties
Zoals gezegd kan biodynamische therapie een op zichzelf staande therapievorm zijn, maar zij kan ook vaak heel goed een aanvulling zijn op de reguliere medische en geestelijke gezondheidszorg. In veel gevallen wordt samengewerkt of overlegd met de verwijzer.

Er zijn zorgverzekeraars die de therapie vergoeden, maar ook wordt regelmatig (soms gedeeltelijke) vergoeding gegeven door bijvoorbeeld werkgever of sociale dienst. Dit is per persoon en per regio verschillend. Het is in elk geval de moeite waard om hiernaar bij de betreffende instanties te informeren.