Ethische code & praktijkstandaard

De Nederlandse Vereniging van Biodynamische therapeuten (NVBT) is de beroepsvereniging. De bij de NVBT aangesloten therapeuten hebben hun opleiding voltooid bij het Nederlands Instituut voor Biorelease en Biodynamische Psychologie (NIBB) of bij de Stichting Biodynamische Psychologie in Nijmegen en zijn als zodanig door de vereniging erkend. De Vereniging heeft verschillende kwaliteitsdocumenten ontwikkeld voor de aangesloten therapeuten, om de kwaliteit van de therapie te bevorderen en te bewaken.

Beroepscode
Zo heeft de NVBT een beroepscode die regels stelt aan de beroepsuitoefening. U kunt de hier de beroepscode bekijken.

Klachtenreglement
Ook heeft de NVBT een klachtenreglement en klachtenopvang. U kunt hier de klachtenregeling bekijken.

NVBT-Beroepsregister
De NVBT heeft ook een eigen beroepsregister met ingang van januari 2004.
Het doel van het beroepsregister is het waarborgen (door toetsing en stimulering) van de professionele kwaliteit van de geregistreerde therapeuten. Om tot het register toegelaten te worden zijn een aantal criteria opgesteld. Om te beginnen ben je opgeleid tot biodynamisch therapeut, je conformeert je aan de verenigingsdocumenten  en je bent bereid om je om de paar jaar te laten visiteren. Er  komen twee soorten registraties. Als je geregistreerd biodynamisch therapeut  wilt worden dan heb je een vereiste
praktijkvoering van minimaal 8 uur per week (waarvan 4,5 uur direct cliëntgebonden). Per jaar volg je minimaal 8 dagdelen bijscholing. Als je nog bezig bent je praktijk op te bouwen dan kun je je voorlopig
inschrijven in het register. Je krijgt dan maximaal 2 jaar de tijd om voldoende cliënturen op te
bouwen voor registratie als therapeut.

Koepels
Biodynamisch therapeuten kunnen zich inschrijven bij de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (SRBNG). Zij worden dan vermeld in een jaarlijks uitgebrachte adressengids en zijn verzekerd van een klacht- en tuchtrechtregeling. De NVBT is aangesloten bij de NAP, de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie. Dit is de Nederlandse afdeling van de EAP, de European
Association for Psychotherapy. Een onderafdeling hiervan is de EABP, de European Association for Body Psycho Therapy.

NIBB
Om opgeleid te worden tot biodynamisch therapeut kan men zich wenden tot het Nederlands Instituut voor Biorelease en Biodynamische Psychologie. Het NIBB organiseert biorelease cursussen, opleidingen, nascholingsprogramma’s en supervisie in de biodynamische psychologie. Het opleidingsprogramma is sinds 2000 erkend door de European Association for Body-Psychotherapy. Zie verder www.biodynamischepsychologie.nl

De bij de NVBT aangesloten therapeuten hebben de mogelijkheid om zich te laten registreren bij de NAP of de SRBNG/TBNG waardoor tuchtrecht mogelijk is. De NVBT is lid van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP), dit is de Nederlandse koepelvereniging van de European Association for Psychotherapy (EAP).De opleiding  NIBB is door de European Association for Body Psychotherapy (EABP) geaccrediteerd en als zodanig erkend als opleiding. De EABP is een afdeling van de EAP.
Elders bij de links kunt U de websites van de genoemde organisaties vinden.