Over de vereniging

Wie zijn wij?
De Nederlandse Vereniging van Biodynamische Therapeuten is een vereniging van therapeuten die professioneel willen werken. Al het werk dat binnen de vereniging daarvoor verricht wordt , wordt gedaan door de leden op vrijwillige basis. Er wordt veel en enthousiast werk verzet. Het is werk dat meestal naast de dagelijkse therapiepraktijk gedaan moet worden, en het is daarom begrijpelijk, dat dit werk het tempo dient te volgen van wat de leden kunnen dragen. In dit licht gezien kunnen we er trots op zijn wat er geproduceerd en gedaan wordt.

Doel en werkwijze
De Nederlandse Vereniging van Biodynamische Therapeuten stelt zich ten doel om de belangen van haar leden te behartigen en ook om het biodynamisch gedachtengoed te behartigen en te verbreiden.
Wij doen dit  onder meer door:

  1. De samenwerking van haar leden te bevorderen door het coordineren van ervaringen, taken, ideeen, voorstellen en behoeften uit eigen kring.
  2. De ontwikkelingen en de behoeften  die er zijn in de samenleving op het gebied van professionalisering van het beroep te volgen en waar passend te integreren.
  3. Het opleiden in de biodynamische psychologie te stimuleren en te ondersteunen.
  4. Het uitgeven van het periodiek ‘Impuls’, bestemd voor de eigen leden.
  5. Het ontwikkelen van documenten  die de therapeut helpen bij de uitvoering van zijn/haar  praktijk van biodynamische therapie.
  6. Het bieden van ondersteuning bij de implementatie van deze documenten, door middel van studiedagen en bijscholing.
  7. Het handhaven van de kwaliteit van werken door beroepsregistratie, visitaties, het stimuleren van supervisie, intervisie en bijscholing.
  8. Het opstellen en handhaven van gedragsregels ten aanzien van de biodynamische beroepsuitoefening van haar leden.
  9. Het aangaan en onderhouden van betrekkingen met in haar doelstelling verwante organisaties en personen in binnen- en buitenland.
  10. Voorts alle andere wettige middelen die tot haar doel bevordelijk zijn

Professionalisering en de maatschappij
De NVBT is een levende vereniging. Dat betekent dat zij mee gaat in de stroom van de tijd. Zij wil dat wel doen op een haar passende manier. De laatste vijf jaar heeft het accent erg sterk gelegen bij vragen rond kwaliteitsbeleid en professionalisering. Dit had te maken met de ontwikkelingen in de maatschappij en onze plaatsbepaling daar in. Dat biodynamische therapie goed was, daar waren wij wel van overtuigd, maar dat moest duidelijker gemaakt worden in de maatschappij.

 
Ontwikkelingen in de maatschappij
Biodynamische therapie is van het begin af aan een alternatieve therapie geweest.  De reguliere gezondheidszorg en de alternatieve hulpverlening hebben lange tijd redelijk onafhankelijk naast elkaar gestaan. Het nadeel hiervan was dat de therapie slechts toegankelijk bleef voor de mensen die het betalen konden, omdat er weinig zorgverzekeraars waren die de therapie vergoedden.

Met de invoering van de BIG-wet (in 1993 door de Eerste Kamer aangenomen en daarna in fasen ingevoerd) kwam daar een einde aan. De minister wilde meer greep krijgen op de kwaliteit van de alternatieve gezondheidszorg. Maar tevens ook de mogelijkheid bieden dat deze zorg voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking kwam.

Beroepsverenigingen, zoals de onze, werden opgeroepen zich te organiseren in koepelorganisaties. Verder werd ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van documenten die de professionaliteit moeten vergroten.

Wij zijn er trots op nu te kunnen zeggen dat wij met dit professionaliseringsproces een heel eind gevorderd zijn, waarmee ons beroep in de maatschappij een duidelijk gezicht gekregen heeft.